(1024*1024*3)){ echo 'Dosya 3MB den büyük olamaz.'; } else { $tip = $_FILES['dosya']['type']; $isim = $_FILES['dosya']['name']; $uzanti = explode('.', $isim); $uzanti = $uzanti[count($uzanti)-1]; if($tip != 'image/jpeg' || $uzanti != 'jpg') { echo 'Yanlızca JPG dosyaları gönderebilirsiniz.'; } else { $dosya = $_FILES['dosya']['tmp_name']; copy($dosya, 'dosyalar/' . $_FILES['dosya']['name']); echo 'Dosyanız upload edildi!'; } } } } ?>